Odkazy • CZALPA ČSA | Sdružení dopravních pilotů

Odkazy

ČSA - České aerolinie
www.csa.cz
ÚCL - Úřad pro civilní letectví
www.ucl.cz

UZPLN - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod www.uzpln.cz
IFALPA - International federation of air line pilots' associations www.ifalpa.org
ECA - European cockpit association
www.eurocockpit.be
Loadsheet a jiné od Capt. Iva Bartoně
www.webpark.cz/ivobarton/
Nejoblíbenější diskusní fórum pilotů na všechny témata
www.pprune.org

Další odkazy na stránky v letectví
www.pilotpointer.com/

Kontaktní informace

České sdružení dopravních pilotů ČSA

Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

Tel: +420 602 214 614

czalpa.csa@csa.cz
www.czalpacsa.cz