Výsledky jednání, která v konstruktivním duchu probíhala v uplynulých týdnech, stvrdí obě strany formálně podpisem v nebližších dnech.

„Tento týden se konala valná hromada CZ ALPA. Velmi mne těší, že členská základna, která  se sešla ve velmi  hojném počtu, jednomyslně schválila podmínky, které jsme vyjednali s vedením ČSA, a dala tím výkonné radě CZ ALPA mandát smlouvu uzavřít,“  uvedl Capt. Stanislav Fiala, prezident CZ ALPA.

 

Philippe Moreels, předseda představenstva a prezident Českých aerolinií, doplnil: „Jednání o kolektivní smlouvě s CZ ALPA byla letos velmi profesionální a zároveň podložena reálnými fakty a logickými argumenty. Jsem moc rád, že přestože obě strany jejich obsahu věnovaly náležitou pozornost, nevysilovali jsme se neopodstatněnými emocemi ani individuálními zájmy. Všem evidentně šlo především o budoucnost Českých aerolinií.“

 

Nová kolektivní smlouva, kterou obě strany formálně stvrdí v nejbližších dnech, bude mimo jiné obsahovat garanci zaměstnanosti pilotů, posílení takzvaného principu seniority či sjednocení mzdového řádu pro piloty všech letek. CZ ALPA také souhlasila se  zvýšením limitů pracovního vytížení pilotů. K plošným úpravám mezd nedojde.

 

 

 

 

Hana Hejsková                                                                                             Capt. Stanislav Fiala

tisková mluvčí Českých aerolinií                                                                  prezident CZALPA