Jsme si vědomi přetrvávajícího a dlouhodobě stupňujícího se tlaku na jednotlivé zaměstnance, kteří se i v návaznosti na obdobnou situaci začátkem tohoto roku, ocitli v mimořádně stresující situaci. Situace, kdy ČSA činí kroky, které musí mít za následek i další propouštění a ohrožení existence, jakým bezesporu ztráta zaměstnání je, když dosud piloti věřili v zásady vyhlášené zaměstnavatelem, vyvolala tlak i na jejich odbory. Proto CZALPA zatím i nadále členům doporučuje s ohledem na zachování bezpečného provozu, aby svou okamžitou situaci, vzhledem k odpovědnosti kterou při výkonu svého zaměstnání nesou, důsledně každý jednotlivě vždy zvážili svou aktuální schopnost provedení letů. Zároveň ale CZALPA nemůže nereagovat na současný vývoj a proto se současně rozhodla pokračovat v protestních akcích a důsledně využívat svých práv a plnit své povinnosti vůči svým členům dle nejen kolektivní smlouvy a doporučujeme členům, aby nevycházeli již vstříc žádostem ČSA ve svém volném čase.

 
ČSA dnes po poledni přistoupilo k bezprecedentnímu tlaku na členy Výkonné rady CZALPA. Pod pohrůžkou prý až násilného vyvedení najatou bezpečnostní službou uložilo ČSA odchod členů CZALPA z budovy ČSA. Členům výkonné rady byla tak znemožněna práce v kanceláři CZALPA a tedy jejich odborová činnost Jde o šikanózní a diskriminační jednání managementu ČSA proti zástupcům zaměstnanců. Navíc došlo k zablokování jejich ID karet a zákazu letové činnosti.