Prohlášení Českého sdružení dopravních pilotů (CZALPA)

České sdružení dopravních pilotů nesouhlasí s plánem vedení společnosti České aerolinie a.s. dále jen ČSA propustit 77 pilotů, 172 palubních průvodčích a 66 technicko-hospodářských pracovníků, což je více než třetina zaměstnanců ČSA. Tento krok vnímá jako ohrožení existence ČSA, který je v rozporu s prohlášením Ministerstva financí ČR ze dne 6. 3. 2013.


Citujeme: „Záměrem společnosti Korean Air je vytvořit z Prahy jeden ze svých leteckých uzlů v Evropě. V souladu s touto strategií by ČSA zajišťovaly dopravu transferových cestujících v rámci Evropy, a to návazně na koordinaci letových řádů obou společností, což povede ke zvýšení využití stávajících kapacit ČSA. S tím souvisí i záměr rozvíjet Letiště Václava Havla Praha jako přestupní bod. Korean Air rovněž hodlá rozvíjet dálkovou přepravu v rámci ČSA.“Tento dokument popsal podmínky prodeje 44% akcií ČSA společnosti Korean Air. Piloti toto rozhodnutí přivítali jako krok správným směrem, jelikož Korean Air je renomovaná společnost se zvučným jménem v leteckém průmyslu.

České sdružení dopravních pilotů by tímto chtělo požádat Vládu ČR, aby podnikla potřebné kroky k revizi rozhodnutí vedení společnosti ČSA (jejíž je stát stále majoritním vlastníkem) o propouštění zaměstnanců.

K této žádosti nás vede obava o budoucnost naší České státní letecké společnosti s devadesátiletou tradicí, s vysokým standardem bezpečnosti a firemní kulturou.


Výkonná rada Českého sdružení dopravních pilotů